ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευασμένες αποκλειστικά απο ανοξείδωτο χάλυβα. Με πόδια ρυθμιζόμενα και με βούλες αποστάγγισης.
Λάντζες κατασκευασμένες αποκλειστικά απο ανοξείδωτο χάλυβα. Με πόδια ρυθμιζόμενα και πόρτες συρόμενες.
Τραπέζια κατασκευασμένα αποκλειστικά απο ανοξείδωτο χάλυβα. Με πόδια ρυθμιζόμενα και ράφι αντοχής.
Ερμάρια κατασκευασμένα αποκλειστικά απο ανοξείδωτο χαλυβα. Με πόδια ρυθμιζόμενα, με ραφι(α) στην αποθήκη, με πόρτες συρόμενες ή ανοιγόμενες.


site created by Compass Internet Ltd