Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

 

 

Προϋποθέσεις Αλλαγής

1. Το προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες που το συνοδεύουν.

2. Η επιστροφή προϊόντος από τον πελάτη θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

 

Διαδικασία Αλλαγής

Ο πελάτης θα πρέπει πριν την επιστροφή του προϊόντος να ενημερώσει το sagias.grγια την πρόθεση αλλαγής του προϊόντος είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (email) info@sagias.gr  είτε τηλεφωνικά στο 210 4818901

Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη λιανικής και σε κατάλληλη συσκευασία που να προφυλάσσει το προϊόν. Τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα της εκ νέου αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) «Γενική Ταχυδρομική».

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

Οι πελάτες του sagias.gr έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αντικατάσταση του προϊόντος, το οποίο παρέλαβαν, για τους εξής λόγους:

1. Το προϊόν που παραλήφθηκε ήταν ελαττωματικό
2. Το προϊόν που παραλήφθηκε ήταν άλλο σε σχέση με αυτό που παραγγέλθηκε (λάθος κατά την αποστολή)

 

Προϋποθέσεις Αντικατάστασης

1. Το προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες που το συνοδεύουν.

2. Η επιστροφή προϊόντος από τον πελάτη θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

 

Διαδικασία Αντικατάστασης

Ο πελάτης θα πρέπει πριν την επιστροφή του προϊόντος να δηλώσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών στο sagias.gr την επιθυμία αντικατάστασης του προϊόντος και το λόγο αντικατάστασης είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (email) info@sagias.gr είτε τηλεφωνικά στο 210 4818901

Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη λιανικής και σε κατάλληλη συσκευασία που να προφυλάσσει το προϊόν. Τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα της εκ νέου αποστολής βαρύνουν το sagias.gr.

Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας  ταχυμεταφορών (courier) 

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από την αγορά που έκανε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

 

Διαδικασία Υπαναχώρησης – Επιστροφής χρημάτων

Ο πελάτης θα πρέπει πριν την επιστροφή του προϊόντος να δηλώσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών στο sagias.gr την υπαναχώρησή του από τη σύμβαση πώλησης είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (email) info@sagias.gr είτε τηλεφωνικά στο 210 4818901

Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη λιανικής και σε κατάλληλη συσκευασία που να προφυλάσσει το προϊόν και δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι συνοδευτικές ετικέτες. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας  ταχυμεταφορών (courier) 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα, αυτό θα περάσει από τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο, έτσι ώστε να εγκριθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων στον πελάτη.

Loading...
Loading...